RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Významné olomoucké památky se už brzy dočkají důkladné obnovy

03. 02. 2017

O tom, že ustavení Olomoucké aglomerace bylo smysluplným a přínosným počinem, není pochyb. Právě skrze aglomeraci už brzy začnou do regionu přicházet velmi významné finanční prostředky, za něž se například v Olomouci změní k lepšímu řada slavných památek. Momentálně se to týká poutní baziliky na Svatém Kopečku, chrámu svatého Mořice, budovy radnice a brzy také kaple svaté Anny.  

„Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace už v prosinci schválil projekty obnovy baziliky na Svatém Kopečku a svatomořického kostela,“ říká primátorův náměstek, odpovědný za ITI projekty, Ladislav Šnevajs. „V lednu k tomu přibyl projekt revitalizace historické budovy radnice a na stole je i projekt obnovy a širšího zpřístupnění kaple svaté Anny.“

Obnova areálu poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku zahrnuje pokračování obnovy interiérů kostela i úpravy exteriérů. Oprav se dočká například zahrada a nádvoří baziliky. „V nově zasklených ambitech by se například mohly pořádat různé výstavy, společenské a kulturní akce nejen pro obyvatele Svatého Kopečka,“ upřesňuje Ladislav Šnevajs, který je také garantem pracovní skupiny Památky. „Cílem předkladatele projektového záměru, kterým je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, je také obnovit v bazilice premonstrátskou knihovnu, svaté schody, Andrýskův a Francouzský sál a další prostory, které se stanou součástí prohlídkového okruhu,“ dodává Šnevajs. V interiéru pak budou pokračovat restaurační práce na mimořádně bohaté freskové a sochařské výzdobě, jejichž první fáze proběhla před několika lety a využívala tehdy tzv. Norských fondů. Celkové způsobilé výdaje na projekt činí 123,3 milionu korun, dotace z prostředků ITI bude zhruba 104,8 milionu korun.

Druhým projektem je obnova kostela svatého Mořice. Zde kromě oprav fasády a vyčištění umělecky hodnotných okenních vitráží dojde i k obnovení pater a schodiště ve velké věži chrámu. Tato věž je nepřístupná od roku 1942, kdy zde německá armáda rekvírovala zvon pro válečné účely. „Zabavovaný zvon svou vahou prorazil všechna patra. Pod dohledem Wehrmachtu pak putoval na Hřbitov zvonů u Hamburku. Stavebně historický průzkum, nutný pro zpracování projektové dokumentace, bylo tedy nutné provádět pomocí lezecké techniky a pro všechny zúčastněné byl nezapomenutelným dobrodružstvím,“ doplňuje Ladislav Šnevajs.

V obnovené hlavní části věže by navíc vzniklo malé muzeum varhanářství na Moravě, mořického chrámu i města Olomouce. Restaurování se dočkají i slavné Englerovy varhany. Celkové náklady na projektový záměr jsou odhadnuty na 123 milionů korun, dotace bude 104,5 milionu korun.

Další zajímavé projektové záměry projednával Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace v lednu. Výbor posuzoval tři předložené projektové záměry, dva z nich schválil, třetí bude muset být ještě přepracován kvůli formální chybě. Schválen byl projektový záměr revitalizace olomoucké radnice, který zahrnuje například opravu střechy a krovů, opravu fasád, odstranění vlhkosti zdiva, úpravy interiérů či třeba vstupního prostoru radnice. „Součástí projektového záměru je i úprava vstupu na schodiště k radniční věži včetně vzniku další malé expozice, zajímavé pro návštěvníky radnice,“ přibližuje detaily projektu Ladislav Šnevajs. Z celkových nákladů 65 milionů korun by tento projekt mohl získat podporu 55,25 milionu korun.

Známý Národní dům v Prostějově, jehož úpravy mají vést nejen ke zlepšení stavu této kulturní památky, ale mimo jiné i ke zvýšení její návštěvnosti, by mohl získat 59,7 milionu z předpokládaných celkových nákladů ve výši 70,2 milionu korun. Obnova památky zahrnuje opravu střechy i fasády, ale také odstranění nevhodných pozdějších úprav.

Třetí záměr, kterým je revitalizace kaple svaté Anny v sousedství katedrály svatého Václava, zatím schválen nebyl. Předkladatel, kterým je metropolitní kapitula, musí ještě upravit žádost a hlasovat se tak o žádosti teprve bude. Pokud záměr projde, po jeho realizaci bude tato ojedinělá kaple v manýristickém slohu, v níž po staletí probíhaly volby olomouckých biskupů, pravidelně otevřená návštěvníkům. Přibude nový mobiliář, oltář a další součásti interiéru.


olomouc93.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce