RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Vyrůstá Holický les, nové místo pro rekreaci

06. 11. 2013

Na 30 hektarech plochy se postupně zazelená 72 tisíc dřevin devíti druhů. Převažovat budou listnaté stromy, více než polovinu porostu budou tvořit duby, které dále doplní lípy, habry, jilmy či olše. Zahradníci je vysadí během listopadu. „Mám radost, že obyvatelé Holice, Nových sadů a Nového světa mohou sledovat, jak v jejich blízkosti vyrůstá přírodě blízký areál lužního lesa, ve kterém budou moci trávit volný čas a obdivovat krásu stromů,“ vyzdvihl náměstek primátora Ladislav Šnevajs projekt vzniku nového území města blízkého přírodě.

„Holický les navíc dokáže do budoucna sehrát i důležitou roli při případných povodních, protože významně posílí protipovodňovou ochranu města,“ připomněl důležitou součást projektu náměstek Ladislav Šnevajs. Nově osázená plocha totiž bude využita v souladu s funkcí lužního lesa, čímž dojde ke zvýšení retenční schopnosti okolní krajiny. „Krajinný prvek Holický les je v souladu se zájmy ochrany přírody a posílí ekologicko - krajinářské funkce tohoto území. Je to projekt zaměřený na tvorbu a ochranu životního prostředí v podmínkách města, který vznikl v úzké spolupráci s jeho občany,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka. Projekt zatím aktuálně neřeší umístění a vybudování cestní sítě. Architekti zde pouze ponechali územní rezervu, kudy budou moci potenciální cesty v budoucnu vést. Obdobně zůstává územní rezerva v šíři 25 metrů na výstavbu protipovodňové hráze v severní části území.


102-holicky-les.jpg 103-holicky-les.jpg 104-holicky-les.jpg 108-holicky-les.jpg 109-holicky-les.jpg 110-holicky-les.jpg 113-holicky-les.jpg 114-holicky-les.jpg gedc0798.jpg gedc0799.jpg gedc0804.jpg gedc0807.jpg gedc0808.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce