RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Více míst pro děti bude v mateřských školách

11. 06. 2014

Počet míst v olomouckých mateřinkách zřizovaných městem bude vyšší. Radní se rozhodli navýšit jejich kapacitu. Přestože počet míst v mateřských školách radnice pravidelně navyšuje, počet nepřijatých dětí i nadále roste. Ve školním roce 2014 /2015 nebylo v Olomouci přijato cca 300 dětí, což je o zhruba 100 více než v roce předcházejícím.

Pravděpodobným důvodem bude dřívější ukončení rodičovské dovolené a nástup některého z rodičů do zaměstnání. Počet dětí mladších tří let, které se zúčastnily zápisu, byl totiž o 87 vyšší než v předcházejícím roce,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství Ladislav Šnevajs. Vzhledem k uvedeným výsledkům vytipoval odbor školství objekty, v nichž by bylo možné navýšit počet míst pro děti. Řešení radní spatřují ve využití prostor bývalých služebních bytů v budovách základních škol Petřkova, jedná se o zhruba 14 míst, a Komenium, kde by mohlo vzniknout 18 nových míst. „Zápisy do nově zřizovaných tříd proběhnou v říjnu tohoto roku. Provoz a otevření nových oddělení plánujeme v lednu 2015,“ uvedl náměstek primátora pro oblast školství Ladislav Šnevajs.

MŠ Petřkova

Vedení Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18 navrhuje opravu stávajícího služebního bytu, který je umístěn v ZŠ Petřkova (odloučené pracoviště). V bytě by po úpravách vzniklo oddělení mateřské školy. Odhadované náklady za stavební úpravy a vybavení jsou ve výši 1,1 milionu korun. Prostory jsou pro vybudování třídy mateřské školy vhodné z několika důvodů – třída by byla umístěna v přízemí ZŠ s možností samostatného vchodu, v přízemí není žádná další třída ZŠ, je možné využití výdejny stravy sousedící s budoucí třídou MŠ, v areálu je fungující mateřská škola, je tedy možné propojit činnosti, využívat zahradu a hřiště v areálu školy, tělocvičnu ZŠ, upravit zahradu patřící k bytu, přes kterou je průchod přímo k hřišti v areálu.

MŠ Komenium

Odbor školství navrhuje ve spolupráci s vedením Základní školy Komenium Olomouc vybudování mateřské školy ze služebního bytu, který se nachází v budově základní školy. V bytě by po úpravách vzniklo oddělení mateřské školy. Odhadované náklady za stavební úpravy a vybavení jsou ve výši 1,9 milionu korun. Třída mateřské školy by byla umístěna v zadní části základní školy se samostatným vstupem přes dvůr školy a vedle průchodu na dvůr školní družiny. Rozšíření kapacity MŠ v centru města je vhodné, neboť v této lokalitě byly mateřské školy naplněny i v období, kdy jiné MŠ měly nedostatek dětí. Mateřská škola by byla součástí ZŠ.

V loňském roce se v Olomouci podařilo navýšit kapacitu v mateřských školách o celkem 102 místa. Otevřena byla oddělení v MŠ Řezníčkova, Michalské stromořadí a Svatoplukova. Kromě mateřinek zřizovaných městem funguje ve městě celkem 10 mateřských škol jiných zřizovatelů s celkovým počtem 386 míst.

Podle nedávno zveřejněného průzkumu patří Olomouc k městům s nejvyšší počtem míst v mateřských školách v přepočtu na obyvatele. „Vzhledem k tomu, že poptávka po umístění dětí v městských mateřinkách stále roste, předpokládáme, že se bude počet míst i nadále průběžně zvyšovat, a to především s důrazem na využití stávajících školských budov,“ doplnil náměstek Ladislav Šnevajs.

 


102-ms-michalske-stromoradi.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce