RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

přijetí Gruzínské delegace na radnici

17. 10. 2013

Hosté se zajímali o to, jak funguje v Olomouci a v tuzemsku obecně rozhodování a řízení veřejné sféry. Ladislav Šnevajs jim popsal systém úrovní správy od místní samosprávy přes správu krajskou až po úroveň centrálních orgánů. Zevrubně se zabývali otázkami projednávání různých situací, například investorských záměrů, přičemž náměstek Šnevajs popsal mimo jiné i principy ochrany památek a historického dědictví. „Je vidět, že zde tento přísný systém funguje, máte krásně zachovalé centrum města. To u nás není, mnoho historických objektů bylo zničeno a postavily se moderní domy,“ uvedl jeden z hostů Gennadi Tebidze. „Na druhou stranu pro majitele nemovitost v historickém centru to mnohdy znamená opravdu velice přísné podmínky,“ doplnil Ladislav Šnevajs. Gruzínce zajímal také podíl veřejnosti na správě města. „Občany zapojujeme do dění například při přípravě důležitých dokumentů, jako je územní plán, podnikáme široké informační kampaně a různé veřejné diskuze. Lidé se na rozhodování ve městě podílejí i prostřednictvím odborných poradních komisí městské rady a komisí městských částí,“ vysvětloval dále Ladislav Šnevajs.

Gruzínská delegace z Batumi pobývá v tuzemsku do 20. října. Jedná se o zástupce batumské radnice, Občanského poradního výboru a organizace Progress. Hosté nejprve navštívili Prahu, poté přijeli do Olomouce, kde zůstávají až do konce své týdenní stáže. Studijní návštěva je součástí uceleného dlouhodobého programu Transformační spolupráce (zahraniční rozvojové spolupráce) s názvem Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní samosprávy II, Batumi, Autonomní republika Adžára, Gruzie, organizovaného Charitou ČR a finančně podpořeného MZV ČR. Hlavním cílem programu je posílení účasti občanské společnosti v rozhodovacích procesech místní samosprávy ve městě Batumi, včetně zajištění transparentnosti těchto procesů a rozvoj demokratických způsobů řízení. Gruzínské město Batumi leží na břehu Černého moře, nedaleko hranic s Tureckem, a žije v něm asi 137 tisíc obyvatel.


103-gruzinska-delegace.jpg 104-gruzinska-delegace.jpg 105-gruzinska-delegace.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce