RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Povodně roku 1997 ukázaly hroznou moc přírody i velkou sílu lidské solidarity

11. 07. 2017

V posledních dnech si leckdo z nás připomíná dvacetileté výročí od krutých a ničivých povodní z července roku 1997. Nejprve horské potoky a říčky a posléze i velké řeky v čele s Moravou ničily domy, polnosti a co nejhoršího, braly i životy. Statistiky připomínají, že velká voda tehdy zcela nebo částečně zničila 29 tisíc domů, hmotné škody dosáhly částky 63 miliard korun, a co bylo nejbolestnější – o život přišlo padesát lidí. Jak si můžeme nyní tyto události připomenout a co jsme od té doby udělali?

Velmi důkladně se na výročí připravila Arcidiecézní charita Olomouc, která před dvaceti lety poskytovala obětem povodní neocenitelné služby. Za její tehdejší i letošní aktivitu jí patří velký dík. Od pondělí 10. července mohou lidé získat buď od kamelotů, nebo například v Informačním centru města Olomouce v podloubí radnice povodňový speciál. Ten obsahuje velmi působivé dobové snímky olomouckého fotografa Jiřího Kopáče i část textů, které před dvaceti lety vznikaly v improvizované redakci v sídle charity. Současně charita vytvořila i speciální web, kde na adrese www.povodne97.cz najdete příběhy z července roku 1997, množství fotografií, důkazy o tehdejší vlně solidarity i právě zmíněný povodňový zpravodaj. Je dobré si tyto vzpomínky projít, protože mimo jiné ukazují, k jak výrazným projevům odvahy i solidarity se naši lidé dokáží ve vypjatých krizových dobách vzepjat.

Potěšila i sympatická aktivita společnosti Plavby Olomouc, která provozuje oblíbenou Ololoď Kordulku. V přístavišti totiž už o víkendu vznikla malá galerie autentických fotografií u července roku 1997.

Novinku pro veřejnost připravilo i město Olomouc. Na speciálních stránkách, věnovaných protipovodňovým opatřením v Olomouci, vznikla nová rubrika, věnovaná výhradně povodním z roku 1997. Součástí této prezentace je podrobná kronika a přesný časový sled událostí a množství snímků (http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/povodne-97). Návštěvník zde najde mimo jiné i archivní videodokument. Základní fakta o povodni z roku 1997 najdete zde http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/aktuality/21333

Mnoho z Olomoučanů se ptá i na to, jak se změnila připravenost města na podobně velké přírodní pohromy. Město ve spolupráci s odborníky například ze státního podniku Povodí Moravy zcela změnilo a zdokonalilo monitorovací a varovný systém, vypracovalo komplexní plány ochrany, vybudovalo nový obtokový kanál a postupně provádí mimořádně náročné úpravy řeky Moravy a jejích nábřeží. Více informací o již provedených protipovodňových opatřeních i o plánech na další kroky (nejbližší začne asi na podzim, týká se řeky Moravy v centru Olomouce) najde zájemce na stránce http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. 


Olomouc při povodních v roce 1997


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce