RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Pomáháme těm, kteří pomáhají. Zaslouží si naši úctu i vděk

29. 03. 2017

Bez nich by se v Olomouci žilo mnohem hůře. O kom je řeč? O desítkách poskytovatelů různých sociálních služeb, kteří přišli v březnu na olomouckou radnici podepsat smlouvy o přidělení grantu. Nejde jen o to, že tyto lidi a jejich projekty finančně podporujeme tak, jak to možnosti rozpočtu dovolují. Kromě toho si zaslouží i náš obrovský vděk. Díky nim je život mnoha nemocných či třeba sociálně vyloučených lidí o mnoho snesitelnější.

V letošním roce obdrží dotace z rozpočtu města celkem 60 poskytovatelů sociálních služeb a 106 projektů, celkově bylo rozděleno 15,2 milionu korun, tedy o 2,25 milionu korun více než vloni. Nejvyšší částku 1,5 milionu korun získal hospic na Svatém Kopečku. Rádi bychom organizacím, které různé formy sociální pomoci poskytují, nabídli i naši pomoc. Pokud mají konkrétní náměty na zlepšení, mohou se tedy obracet na odbor sociálních věcí olomouckého magistrátu.

Dotace jsme rozdělovali i v oblasti prevence kriminality. V tomto směru bylo letos rozděleno z rozpočtu téměř 2,6 milionu korun na celkem osmnáct projektů. Programy jsou zaměřeny na prevenci v oblasti sociální, situační a v oblasti vzdělávání. Jedná se například o programy specifické primární prevence na školách, programy orientované na zvlášť zranitelné a ohrožené skupiny (senioři, ženy a dívky) ohrožené násilnou, případně majetkovou trestnou činností, prevenci ve virtuálním prostoru a prevenci zadlužování. V oblasti situační prevence letos dojde v městském kamerovém systému k výměně sedmi stávajících analogových kamer za kamery digitální. Oblast sociální prevence zahrnuje terénní práci zaměřenou na rizikové skupiny dětí a mládeže, programy postpenitenciární péče s cílem prevence recidivy a programy podpory a udržení abstinence od návykových látek.

Foto: Blanka Martinovská


sociální granty


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce