RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Olomouckému arcibiskupovi nyní pomáhají dva noví biskupové

19. 07. 2017

Ještě nedávno byli prostými kněžími, nyní stojí po boju moravského metropolity a arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera. Josef Nuzík a Antonín Basler byli během oslav cyrilometodějského svátku na Velehradě jmenováni pomocnými biskupy. Dosavadnímu pomocníkovi arcibiskupa Josefu Hrdličkovi, který dosáhl letos v lednu hraničního věku 75 let, zůstává vedle řady aktivních funkcí nadále i pozice emeritního světícího biskupa. 

Jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi nejsou olomouckým věřícím rozhodně neznámá. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství a farář kostela vatého Michala, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Zprávu o rozhodnutí papeže Františka na Velehradě oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza. Biskupské svěcení na oba kněze ještě čeká.

Věřící může těšit, že oba muži se velmi dobře osvědčili i na svých dosavadních působištích a získali si přirozený respekt i důvěru lidí. Otcům biskupům Baslerovi i Nuzíkovi přeji v jejich nových významných pozicích hodně štěstí, božího požehnání i síly a vytrvalosti. 

P. Antonín Basler (* 1956) strávil dětství a mládí v Olšanech na Šumpersku a před teologickým studiem pracoval jako technik na železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999) a jako děkan vizovického děkanátu (1993–1999), od roku 1999 do současnosti byl farářem u sv. Michala v Olomouci. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava a od roku 2000 působí jako kancléř arcibiskupství. (úplný životopis)

Mons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. Je kanovníkem olomoucké Metropolitní kapituly u sv. Václava. (úplný životopis)

Kromě funkce pomocného biskupa byl každému z kandidátů svěřen také čestný titul – tzv. titulární, dnes již zaniklá, diecéze. P. Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisu a Mons. Nuzík se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska.

Foto: Pavel Langer a František Jemelka / Člověk a víra


Biskupové Josef Nuzík (vlevo) a Antonín Basler (vpravo) s arcibiskupem Janem Graubnerem. biskupove.jpg img-20170705-142356-high.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce