RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Má to smysl: Olomoucká aglomerace už podpořila projekty za téměř miliardu!

23. 05. 2017

Skoro třicet konkrétních projektů na Olomoucku za skoro miliardu jsou už spjaty s prostředky z ITI Olomoucké aglomerace. Na schválené projekty se z operačních programů EU uvolní zhruba 932 milionů korun. Celkově může za toto plánovací období Olomoucká aglomerace uplatnit až 4,4 miliardy korun. Pokud tedy někdo pochyboval o smysluplnosti vzniku Olomoucké aglomerace, tato fakta ho snad přesvědčí o opaku. 

Podporu několika dalších projektů nyní schválil řídicí výbor na již devátém společném jednání. Aktuálně projednávané projektové záměry se týkaly mateřských škol, středních škol i odborných učilišť a také projektů z oblasti vědy a výzkumu. Členové řídicího výboru schválili například podporu zvýšení kapacity Mateřské školy Čechovice v Prostějově. Podporu získají plány modernizace učeben a laboratoří Gymnázia Hejčín či Církevního gymnázia Německého řádu, modernizace dílen a dalších prostor Střední školy strojírenské v Lutíně, modernizace výuky na SŠZE v Přerově a další obdobné záměry; celkově bylo projednáno a schváleno osm projektů různých středních škol.

Vědy a výzkumu se týkaly tři projektové záměry, z nichž se dvěma vyjádřil výbor souhlas. Jedná se o vznik pracoviště předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií, o něž se uchází Univerzita Palackého, a dále pak podpora výzkumu, analýz a specifikací potřeb dat a informací pro zdravotnictví digitální doby, což předložila Fakultní nemocnice Olomouc. 

V průběhu jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace došlo i na dílčí vyhodnocení dosavadních kroků. V aglomeraci už byla schválena podpora pro devětadvacet projektových záměrů. „Jsou mezi nimi projekty obnovy významných historických objektů v Olomouci nebo třeba v Prostějově, důležité projekty v dopravě či třeba úpravách komunikací i celá řada modernizačních plánů v oblasti škol či vědy a výzkumu,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs. Aglomerace by dle schválených projektů zatím vyčerpala skoro 932 milionů korun, celkově je v příslušných operačních programech pro Olomouckou aglomeraci alokováno 4,4 miliardy korun. Ty musí být vyčerpány do roku 2023, nevyčerpané prostředky by aglomeraci propadly.

ITI neboli Integrované teritoriální investice slouží k provázanému rozvoji celého regionu, v tomto případě Olomoucké aglomerace. Klíčovým faktorem pro podporu projektů je jejich schopnost pozitivně ovlivnit rozvoj a konkurenceschopnost celého regionu, nikoliv jen jednoho města či obce.

Ilustrační foto Církevního gymnázia Německého řádu: Miroslav Ulrych/Turistika.cz


cirkevni-gymnazium-turistika-cz.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce