RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Jak zaplatit školu v přírodě? Nabízíme pomoc rodičům s nízkými příjmy

24. 04. 2017

Leckdo z nás má osobní zkušenost s tím, jak nepříjemně umí rodinnou peněženku potrápit některé placené části školních aktivit či mimoškolní zájmy našich dětí. Zvláště rodiny s nízkými příjmy často nemají možnost zaplatit svým dětem nejen zájmové kroužky, ale například ani školu v přírodě či lyžařský výcvik. V tomto směru se snaží podpořit rodiny v Olomouci vloni založený Fond pomoci olomouckým dětem. Zřídilo jej město, nyní vypisuje výzvu k podávání žádostí.

Žádosti o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem mohou rodiče podávat od 1. do 31. května 2017 včetně. Rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu žáků základních škol z nízkopříjmových rodin se tak mohou letos podruhé ucházet o finanční podporu na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě nebo pobytů na lyžařském kurzu.

Založení a fungování fondu vychází z Koncepce rodinné politiky a jeho cílem je odstranit znevýhodnění žáků základních škol z nízkopříjmových rodin při přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám. Podstatou fondu je přímá podpora těchto žáků. „Naší snahou je, aby zejména žáci prvního stupně nebyli vyčleňováni ze školního kolektivu a diskriminováni, protože pocházejí z rodiny s nízkými příjmy. Pro některé rodiny jsou zkrátka aktivity dětí neúnosně finančně náročné,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Podmínky pro žadatele, formulář žádosti a statut Fondu:

Výzva k předkládání žádostí - Fond pomoci olomouckým dětem

Žádost o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem

Statut fondu

Ilustrační foto: freeimages.com


Děti na výletě


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce