RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Hradská brána, tajemné hroby a další střípky do dějepisu Olomouce

29. 05. 2017

Brzy to budou dva měsíce, kdy začala letošní největší investiční akce v Olomouci, rekonstrukce třídy 1. máje. Výsledkem rekonstrukce, která má skončit v listopadu, bude nová tramvajová trať, zbrusu nové povrchy vozovek i chodníků a jejich jiné řešení, vyměněné veřejné osvětlení a vodovodní a kanalizační síť po kompletní rekonstrukci. Důležité ale je, že o hodně bohatší bude také olomoucký dějepis - lokalitu staveniště teď intenzivně zkoumají archeologové a mají zde dost úspěchů.

V souběhu se stavbou probíhá i záchranný archeologický výzkum. Na místě budou archeologové během celého června. Krátce po zahájení průzkumu archeologové potvrdili své předpoklady a odkryli základy významné Hradské brány. O Hradské bráně se vědělo jak ze starých obrazů a grafik, tak i z map a plánů olomoucké pevnosti, a z posledních fází její existence existují i staré fotografie.

Hradská brána zde stávala zhruba od poloviny 13. století, kdy byla přes areál Olomouckého hradu a Podhradí vytvořena hlavní komunikace z nově založeného královského města, až do roku 1876. Podle vedoucího archeologického výzkumu Richarda Zatloukala se podařilo odkrýt základy kamenné brány zřejmě z lucemburské etapy výstavby opevnění, tedy ze 14. století, i z doby budování barokní bastionové pevnosti a z nejmladších úprav ve 30. letech 19. století. Archeologové našli i skalní podloží s kolejemi, které do skály během staletí vyjely povozy a kočáry, a další zajímavé nálezy, jako mince, keramiku a například starou dlažbu. Čerstvým nálezem jsou dvě kostry dospělých lidí, pohřbené jakoby společně - kostry se v hrobě téměř dotýkají. Navíc je dvojhrob umístěn před barokní částí Hradské brány. V té době tedy ležel tento záhadný hrob vně města, na předpolí pevnosti.

Každý, koho zajímá historie naší Olomouce, se tedy nepochybně těší na závěrečné výsledky bádání archeologů. Možná se ještě bude diskutovat o tom, jak do budoucna všechny nynější zajímavé nálezy připomenout.

Pokud jde o samotnou rekonstrukci ulice, od zahájení stavby 7. dubna už stavební firma stačila odstranit koleje i trolejové vedení, žulovou dlažbu i podkladní vrstvy komunikace. Aktuálně stavební dělníci odstraňují další vrstvy zeminy, pracují na výstavbě kanalizačních šachet, přípojek a na přeložce vodovodu. V nejbližší době stavební firma začne s výměnou podloží komunikace a novými podkladními vrstvami vozovky. Současně bude probíhat pokládka žulových obrubníků a dlažeb. Na druhou polovinu června je pak plánována drobná úprava vedení dopravy pro průjezd vozidel dopravní obsluhy od ulice Hanáckého pluku po Václavské náměstí.


Základy Hradské brány, barokní kanalizace a další archeologické nálezy Hradská brána v 19. století. Stávala zde až do roku 1876 Podoba Hradské brány na univerzitní tezi z roku 1675


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce