RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Evropské fondy

08. 07. 2014

Peníze z EU pomohly v posledních letech rozvoji celé ČR. Jaká je situace v Olomouci?

Vím, že je to velké téma, Evropské fondy jsou v posledních letech fenoménem, který spoustě projektům dal větší šanci na realizaci. Bez podpory EU by vůbec nevznikly. Nám v Olomouci se podařilo nasměrovat dotace do takových oblastí, za které se nemusíme vůbec stydět – například městských parků nebo regenerace veřejných prostranství jak na sídlištích, tak v historickém centru města. V neposlední řadě to byla také podpora vzdělávací infrastruktury – mateřských i základních škol. Dotace umožnily vznik vědeckých center při UP, popřípadě rekonstrukce nebo dostavby jednotlivých fakult univerzity.

To jsou věci, které nastartovaly řadu zajímavých aktivit ve městě. V novém plánovacím období je potřeba navázat na to, aby tyto aktivity začaly být životaschopné, byly dlouhodobě udržitelné a aby zvyšovaly konkurenceschopnost našeho regionu. Snažíme se proto jednat s ministerstvem pro místní rozvoj o nastavení dotačních programů v novém plánovacím období tak, abychom se mohli prezentovat jako region – pracovně mu říkáme středomoravská nebo olomoucká aglomerace – kde jsou vynikající podmínky pro život, vzdělání, využití volného času a pro sport. To všechno by měly být prostředky k tomu, jak náš region udělat zajímavý pro investory a pro to, aby se zde mohla zvyšovat životní úroveň, bylo tu dostatek práce a aby tady přibývalo občanů.

Jakou roli hraje v rozvoji města soukromý kapitál?

Město se nerozvíjí jen díky evropským penězům (část jich jde taky z našich daní), ale také díky tomu, že tady investuje soukromý sektor. Myslím si, že je důležité při všech rozhodováních o strategických záměrech města brát na zřetel iniciativu občanů, podnikatelů, kteří se chtějí v určité oblasti angažovat realizovat. Proto jsme například kvůli řešení nedostatku míst v mateřských školách zavedli dotační titul na podporu školek jiných zřizovatelů. Snažíme se, aby město bylo jen akcelerátorem, který vhodnou formou podpoří, nasměruje a pomůže s propagací toho, co je potřeba. Pořád máme na zřeteli, že naše společnost je založená na individuálním přístupu, podnikavosti a chuti být úspěšný a prospěšný.


1125999272-eu-7f8d706f-01a1-4588-975f-d1a955f04772.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce