RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Dáváme do pořádku jihoslovanské mauzoleum i další památníky obětem války

31. 08. 2017

S velkým zájmem sledujeme my Olomoučané postupnou rekonstrukci jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech neboli Výpadu. Je to pochopitelné, protože tato krásná a ojedinělá památka dlouho chátrala a teprve její převod do vlastnictví města umožnil zahájit její záchranu. Kromě mauzolea ve Výpadu ovšem v Olomouci opravujeme i další pietní místa, připomínající oběti obou světových válek.

Jenom během letošního roku již byl restaurován Pomník I. světové války v ulici Neředínská v Neředíně. Opraven byl rovněž Pomník obětí I. a II. světové války se sochou Františka Palackého z roku 1924 na návsi Svobody v Holici. Projekčně připravená je také oprava Pomníku I. světové války v ulici Jilemnického v Nedvězí, která se uskuteční ještě letos. 

Mnoho Olomoučanů si nepochybně povšimlo také právě probíhajících restauračních prací na Památníku osvobození Rudou armádou, který je momentálně ukryt pod lešením a plachtou. Tento vizuálně významný umělecký prvek, který stojí v Havlíčkově ulici, ale není na rozdíl od předchozích akcí opravován z prostředků rozpočtu města. Jeho opravu hradí ze svých prostředků Ruská federace. Po opravě a úpravě celého prostranství bude prostor s památníkem lépe zakomponován do sousedních Čechových sadů.

Pokud jde o samotné jihoslovanské mauzoleum, nedávno skončila první etapa jeho rekonstrukce. Ta zajistila opravené základy, schodiště, průčelí a kovové prvky, jako jsou branky a mříže. Příští rok začne druhá etapa, kdy se opravy dočká především nejviditelnější část mauzolea, kaple. Třetí etapa se pak bude věnovat především kryptě a ostatkům pohřbených jihoslovanských vojáků. Po dokončení všech etap rekonstrukce bude sloužit mauzoleum ke kulturním a společenským účelům. Mohou se zde konat pietní akce, doprovodné akce k výstavám Flora Olomouc, prohlídky s průvodcem, popřípadě koncerty, výstavy a další akce.

Foto: MMOL/ Pavel Snášel


Jihoslovanské mauzoleum. Foto: MMOL/Pavel Snášel Jihoslovanské mauzoleum. Foto: MMOL/Pavel Snášel Jihoslovanské mauzoleum. Foto: MMOL/Pavel Snášel Památník osvobození Rudou armádou. Foto: MMOL/Pavel Snášel Památník osvobození Rudou armádou. Foto: MMOL/Pavel Snášel


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce