RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Bazilika na Svatém Kopečku projde rekonstrukcí a otevře se turistům

27. 08. 2018

Baziliku Navštívení Panny Marie, mimochodem letos prohlášené národní kulturní památkou, čeká v nejbližší době rozsáhlá rekonstrukce. Po ní se areál poutního chrámu otevře mnohem více veřejnosti než tomu bylo doposud. 

„Svatý Kopeček opět bude zářit novotou a nejen místní obyvatelé získají možnost pořádání kulturních, duchovních a společenských akcí v důstojném prostředí. Jsem rád že po několika letech příprav se začíná realizovat a věřím, že více než 100 milionovou dotaci všichni návštěvníci i domorodci na konci roku 2019 ocení,“ komentuje zahájení stavebních a restaurátorských prací náměstek primátora Ladislav Šnevajs, který stojí od počátku u zrodu tohoto projektu. Práce budou probíhat nejen v samotné bazilice Navštívení Panny Marie, ale i v prostorách Svatých schodů, v pravém dvorním křídle kláštera, v historických, tzv. reprezentačních sálech nebo v ambitech. Ačkoli jde o tak rozsáhlou rekonstrukci, nebude areál veřejnosti uzavřen a konat se budou i bohoslužby.

Objekt čeká rekonstrukce oken a dveří, oprava omítek, fasád, rekonstruovány budou elektroinstalace, vytápění, osvětlení i ozvučení v objektu. Důležitou součástí bude i instalace nových zabezpečovacích a protipožárních systémů. Převážnou část plánovaných prací představují restaurátorské umělecké práce, uskuteční se obnova sochařských i malířských děl, podlahy, vitráží, rekonstruován bude také mobiliář, oltáře i kazatelna.

V rámci realizace projektu dojde i na hlavní nádvoří s ambity a vnitřní zahradu. Budou odstraněny novodobé a nevyhovující povrchy, které nahradí nové, lépe odpovídající historické podstatě i významu objektu. Plánuje se osazení venkovní plochy novými vegetačními prvky i revitalizace trávníku. Prostor doplní mobiliář historizujícího typu tak, aby mohl být užíván veřejností. Součástí úprav na hlavním nádvoří je i restaurování sousoší sv. Norberta, které je nyní v havarijním stavu. Obnovou venkovních prostor a úpravami ambitů získá areál nové přístupové plochy pro pohyb a využití návštěvníků.

Součástí projektu je i rekonstrukce prostor muzea Matice Svatokopecké a obnova historické knihovny. Po restaurování dostanou prostory muzea nové kvalitní vitríny, které umožní umístění vzácných exponátů, a historický knihovnický nábytek. Takto obnovená knihovna bude vybavena z knihovního fondu Strahovského kláštera. Původní svatokopecké knihovní svazky jsou dnes totiž součástí Vědecké knihovny v Olomouci, na Svatý Kopeček bude proto umístěn knihovní fond odpovídající svým obsahem, zaměřením a datem vzniku tomu původnímu, případně knihovní fond, který se Svatým Kopečkem jinak úzce souvisí. Z fondů Strahovského kláštera budou také doplněny exponáty do muzea Matice svatokopecké.

„Projekt nabídne nové návštěvnické trasy a umožní i celoroční návštěvnický provoz památky. Veřejnosti se otevřou nové, doposud uzavřené, nepřístupné nebo nevyužívané části areálu, jako například prostory Svatých schodů, kaple, sakristie nebo již zmíněné prostory historické knihovny,“ dodává Ladislav Šnevajs. Počítá se také s odstraněním nejrůznějších přístupových bariér, instalací bezbariérových prvků, řešena bude také návaznost jednotlivých prostor, plánuje se obnovení východního vstupu do baziliky.“ Cílem projektu obnovy je totiž nejen obnova národní kulturní památky, ale i její plnohodnotné využití veřejností.

Na projekt Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa je poskytována finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA).


Francouzský sál na Svatém Kopečku na archivním snímku.


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce