RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

V Olomouci je jeden velký výtvarný unikát, a jen málokdo o něm ví

29. 10. 2017

Věděli jste, že v Olomouci máme jeden opravdový výtvarný unikát? Není to socha či obraz, ale ohromný sál, plný fresek. Doslova od podlahy po strop je zcela zaplněný nástěnnými malbami, výjimkou nejsou ani dveře, výtvarník vynechal jen podlahu a okna. Řeč je o slavnostním sále Základní školy Komenium. Fresky na ploše několika stovek metrů čtverečních teď postupně procházejí péčí restaurátora. Podle odborníků nikde jinde takový unikátní výtvarný zpracovaný prostor nenajdete.

Záchrana reprezentativního sálu Základní školy Komenium je cílem investiční akce, která začala už vloni. V říjnu se v sále odehrálo několik setkání, při kterých šéf restaurátorského týmu Radomír Surma seznamoval zájemce s průběhem a momentálním stavem obnovy fresek. Poté, kdy byl restaurován strop, pracují nyní odborníci na pravé stěně s okny. Restaurátor současně informoval o neočekávaně kritickém stavu stropní konstrukce, na níž se podepsal i utajený požár ze sedmdesátých let minulého století.

Povrch stěny s okny, která je při vstupu do sálu vpravo od dveří, má plochu téměř 140 metrů čtverečních, opět se tedy jedná o velmi rozsáhlou plochu, souvisle pokrytou freskovou výmalbou. „V současné době už je povrch maleb očištěný od dlouhodobě ulpělých nečistot, přemaleb a lokálních retuší,“ popsal aktuální stav vedoucí restaurátorského týmu Radomír Surma. Přemalby a retuše bylo nutné odstranit proto, že byly dělány na znečištěný povrch a proto po očištění celé plochy byla tato místa výrazně tmavší. „Dále provádíme injektáž, hloubkové zpevnění zdiva a omítek a povrchové zpevnění maleb k vápennému podkladu,“ dodal restaurátor. Současně už začalo zatmelování defektů vápenným tmelem a poté jemným štukovým tmelem. Práce by měly být hotovy do konce listopadu. Náklady na pátou etapu restaurátorských prací činí 1,54 milionu korun, městu se podařilo získat dotaci z rozpočtu ministerstva kultury ve výši 1 milion korun.

Kromě samotných restaurátorských prací bylo ovšem nutné provést sanaci mezistropní konstrukce. Bez této fáze by nemělo celé restaurátorské dílo velký smysl, protože vnitřní konstrukce stropu nad sálem byl ve velmi špatném technickém stavu. Významný podíl na vzniku kritické situace měl lokální požár, k němuž došlo v místnosti nad sálem někdy v 70. letech minulého století. Oheň tehdy poničil trámy a místy zcela zničil podbití, následkem čehož pak klesal strop s freskami, místy až o 20 centimetrů. Po provizorní a ne zcela profesionální opravě tehdy vsypali řemeslníci do prostoru mezi podlahou a stropem zásyp, který měl poškozený strop vyrovnat. Zásyp ale značně zatěžoval stropní konstrukci, navíc místy silně porušenou ohněm, takže ho nyní bylo nezbytně nutné odtěžit. Podle slov restaurátora Surmy bylo z prostoru stropní konstrukce odtěženo neuvěřitelných čtyřicet tun zásypu. Prostor mezi stropem a podlahou byl následně odborně opraven.  Náklady na rekonstrukci činí téměř 2 miliony korun, tuto část prací hradí město ze svého rozpočtu bez dotace. Restaurování sálu Komenia bude pokračovat i v příštím roce. Rada města už schválila zahájení veřejné zakázky II., III. a IV. etapy restaurování. Tyto etapy se budou týkat balkonové zadní zdi, průčelí pod okny a zdi vlevo bez oken.

Na dalším setkání ve freskovém sále byli přítomní svědky zajímavého pokusu. Restaurátor zde totiž nalezl pod ozdobnou mříží vstup do šachty, o němž se domnívá, že to je vyústění původního horkovzdušného topení z 19. století. Protože je ale šachta úzká a velmi hluboká, nebylo snadné ji prozkoumat. Nakonec pomohli hasiči, kteří přivezli štěrbinovu kameru. S ní se dostali do hloubky 7,5 metru, kde je dnes šachta zasypaná. Pokud se ji podaří pročistit, mohla by po více než sto letech opět sloužit původnímu účelu, tedy důmyslnému vyhřívání sálu horkým vzduchem z kotle ve sklepě.

Jsem opravdu velmi rád, že se daří obnovovat tuto unikátní a přitom relativně málo známou památku, kterou mohou Olomouci jiná historická města jen závidět… Ostatně, sám zkušený výtvarník a restaurátor Surma přirovnal olomoucký sál intenzitou malířské výzdoby ke slavné Sixtinské kapli od Michelangela. A uznejte, že to je už důvod k hrdosti. 

Jak vznikl slavnostní sál?

Slavnostní sál v budově, která vznikla v letech 1873 až 1875, je na všech stěnách i na stropě vyzdoben ve stylu neorenesančního dekorativismu s prvky barokního iluzionismu. Diváka při pohledu na výzdobu sálu fascinuje hustota a složitost výjevů i ornamentálních prvků. Obdobná malířská výzdoba v takovém rozsahu a provedení je unikátem, který nemá v tuzemsku srovnání. Hlavním autorem freskové výzdoby, na níž se podílelo více tvůrců, je pravděpodobně malíř José Hilber, a vznikla roku 1892. Význam školy samotné potvrzuje i její historie. Prvotním důvodem k této velkorysé stavbě byla nejen praktická potřeba nových prostor, ale i snaha o zvýšení prestiže školství v Olomouci. Myšlenka stavby školy zaujala i samotného císaře Františka Josefa I., který nad stavbou převzal patronát a školu po otevření osobně navštívil.


S restaurátorem Radomírem Surmou ve slavnostním sále Komenia Úžasná fresková výzdoba sálu Úžasná fresková výzdoba Úžasná fresková výzdoba sálu Úžasná fresková výzdoba sálu Úžasná fresková výzdoba sálu S restaurátorem Radomírem Surmou ve slavnostním sále Komenia Strop je už zrestaurovaný


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce