RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Investice města proměnila Mateřskou školu Zeyerova

30. 05. 2014

Další z olomouckých mateřinek má nově zrekonstruované prostory. Investice města Olomouce tentokrát změnila Mateřskou školu Zeyerova 23. Nákladem více než 4 miliony korun se v tamní mateřince proměnily prostory suterénu na multifunkční místnost, lepší zázemí je pro děti také na zahradě školky.

Kompletně zrekonstruovat a změnit dispozice prostoru mateřinky se podařilo v průběhu prvního pololetí letošního roku. Stavební práce odstartovaly v prosinci loňského roku.a za tři měsíce proměnily již nevyhovující prostory po zrušené školní jídelně v suterénní části mateřské školy.

Cílem stavebního zásahu bylo přeměnit stávající kuchyni na relaxační místnost pro děti, vyčlenit místnost pro novou výdejnu jídel v suterénu objektu a vytvořit zázemí pro šatnu. Součástí úprav byla i rekonstrukce stávajícího nákladního výtahu a rozšíření sociálního zázemí. Mateřinka dostala nové rozvody ústředního topení, zdravotechniky a elektrorozvody. V rámci stavebních úprav byl k budově školy vybudován zásobovací chodník a krytá zvedací plošina, která slouží pro potřeby kuchyně. „Zprovoznění dlouhodobě nevyužívaných prostor bude jistě přínosem pro děti ve školce a navíc v odpoledních hodinách zde budou moci probíhat nejrůznější aktivity pro veřejnost. Přeji dětem i rodičům hodně příjemných zážitků a vzpomínek na školku,“ uvedl náměstek primátora pro školství Ladislav Šnevajs.

„Celkovou rekonstrukcí se podařilo vybudovat prostory pro děti, které budou sloužit nejen k jejich pohybovým, hudebním a relaxačním činnostem v rámci předškolního vzdělávání v mateřské škole, ale také k dalším rozmanitým aktivitám. K 50. výročí založení naší mateřské školy jsme tak dostali krásný dárek,“ řekla ředitelka MŠ Zeyerova Milada Truksová.

Na proměnu mateřinky přispěla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, která pokryla 85 procent způsobilých výdajů.

Termín zahájení: 19.12. 2013
Termín ukončení: 19. 3. 2014
Celkové náklady: 4 219 120,04 Kč vč. DPH

 


108-ms-zeyerova.jpg 110-ms-zeyerova.jpg 112-ms-zeyerova.jpg 112-ms-zeyerova.jpg


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce