RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Chcete opravovat památku? Město opět nabízí finanční pomoc

30. 07. 2017

Na obnovené kráse historického centra Olomouce mají svůj podíl i dotace pro majitele historických objektů. Také letos se budou tyto dotace rozdělovat. V posledních letech se z nich v centru Olomouce opravily fasády několika domů, po desetiletích chátrání takřka z mrtvých vstává nádherná fresková výzdoba slavnostního sálu Komenia a například v Ostružnické ulici ožil originální reliéf Hanačky s fotoaparátem.

Za těmito úspěchy stojí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Na těch se podílí město spolu s ministerstvem kultury. Peníze z něj pomáhají památkám už od 90. let. 

Vlastníci domů v historickém centru Olomouce tedy mají s dotacemi z tohoto programu bohaté zkušenosti. Olomouc byla nedávno dokonce největším příjemcem těchto dotací v rámci celé České reubliky. „Jen v minulém roce bylo vedle restaurování unikátních nástěnných maleb na stropě slavnostního sálu školy Komenium z programu podpořeno dalších sedm akcí. Příspěvek pomohl nejen památce ve vlastnictví města, ale jednotlivým soukromým vlastníkům. V letošním roce bude podpořeno pět kulturních památek od restaurování až po opravy fasád,“ připomněl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. V posledních letech se roční dotace z ministerstva v Olomouci pohybuje okolo 2,6 milionu, samo město Olomouc k ní přispělo každý rok částkou 800 tisíc korun, vloni pak navýšenou ještě o 500 tisíc korun z rezervy. 

K základním podmínkám pro poskytnutí dotace patří, že objekt je kulturní památkou, nachází se na území MPR Olomouc a prováděná obnova přispěje k zachování „památkové podstaty“, např. k obnově střech, krovů, fasád, kleneb a jiných důležitých prvků konstrukcí objektů. Žádat lze také o dotaci na restaurování jednotlivých hodnotných prvků, jako tomu bylo například u mozaiky s motivem Hanačky na fasádě v Ostružnické ulici.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do poloviny října na odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Formulář žádosti je na stránkách města http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare. Další informace žadatelům poskytne Ing. arch. Petra Růžičková, odbor koncepce a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. 588 488 400, e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu, nebo na stránkách města http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr.


Strop s freskami v budově Komenia Foto: R. Surma Fresky v Komeniu Fresky v Komeniu Reliéf Hanačky v Ostružnické ulici


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce