RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
Najdete mně také na sociální síti FACEBOOK
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Centrum Olomouce je krásnější i díky pravidelným dotacím pro majitele památkových objektů

26. 02. 2018

Z Programu regenerace MPR získají letos majitelé památkově chráněných nemovitostí na rekonstrukci více než 3,6 milionu korun. Dotace od státu činí letos 2,85 milionu korun, město k tomu ze svých prostředků přidá částku 800 tisíc korun. Kromě toho chce město požádat ještě o dalších 1,24 milionu korun pro pokračování rekonstrukce kopulí kostela svatého Michala.

„Majitele památkových objektů jsme v průběhu minulého roku několikrát informovali například prostřednictvím Olomouckých listů či webu města o možnosti podat žádost o dotaci,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Do stanoveného termínu bylo přihlášeno celkem 5 akcí obnovy,“ dodal. Z důvodu nevhodného charakteru prací a podmínky návazných správních rozhodnutí v oblasti státní památkové péče byl jeden žadatel na začátku vyloučen. Další pak již po příslibu dotace dospěl k závěru, že nemůže zajistit povinný spolupodíl vlastníka a proto zatím upouští od realizace. Prostředky byly tedy rozděleny mezi zbývající tři akce obnovy.

Prvním, ze schválených záměrů je rekonstrukce dvorní fasády domu č. p. 475 v Opletalově ulici. Majitel získá 150 tisíc korun. Dalším úspěšným žadatelem je farnost svatého Michala, která požádala o dotaci na restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků ve východní kopuli svatomichalského chrámu. Na tuto akci bude uvolněno celkem 2,3 milionu korun. Třetím žadatelem je samo město, které získá 1,2 milionu korun na pokračování záchrany a restauračních prací ve slavnostním freskovém sále ZŠ Komenium.

"Doporučili jsme Zastupitelstvu města Olomouce schválit takto rozdělené prostředky. Současně jsme doporučili požádat o navýšení z rezervy PR MPR a MPZ pro akci obnovy restaurování východní kopule kostela svatého Michala o 1,24 milionu korun," dodal Ladislav Šnevajs. 

 

Prostředky z Programu regenerace MPR město využívá dlouhodobě k cílené podpoře vlastníků nemovitostí v historickém jádru Olomouce. Jde o památkově chráněné objekty, které jsou ve vlastnictví obce, církve nebo fyzických a právnických osob.


Chrám svatého Michala prochází postupnou rekonstrukcí i za pomoci dotací z Programu regenerace MPR


Video

Na radnici se četla bible

Na radnici se četla bible

Připravované akce

Prozatím nejsou k dispozici žádné akce